Badania marketingowe na rynkach zagranicznych

Badania marketingowe na rynkach zagranicznych

Spis treści

Badania marketingowe na rynkach zagranicznych stanowią kluczowy etap w procesie ekspansji firmy, mając na celu zebranie informacji oraz ich szczegółową analizę. Głównym celem tych badań jest dostarczenie precyzyjnych wskazówek, które wspomogą decydentów w wyborze rynku docelowego, określeniu właściwego momentu ekspansji na obcy rynek i opracowaniu optymalnej strategii wejścia. Efektywne przeprowadzenie tych badań zdecydowanie zwiększa prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu oraz zdobycia przewagi konkurencyjnej.

W kontekście skutecznej ekspansji na rynki zagraniczne, badania marketingowe pełnią kluczową rolę, umożliwiając uniknięcie niepotrzebnych kosztów związanych z błędnymi strategiami. Warto zrozumieć, że proces ten wymaga systematyczności, a właściwe metody analiz powinny być realizowane w odpowiedniej kolejności.

Badanie rynku zagranicznego – etapy

Pierwszym etapem jest analiza makroekonomiczna, która polega na ocenie ogólnych zjawisk, uwarunkowań i procesów gospodarczych. Kluczowym narzędziem w ramach tej analizy jest analiza PEST (Political, Economic, Social, Technological), umożliwiająca identyfikację czynników wpływających na działanie przedsiębiorstwa.

Następnie przeprowadza się analizę rynku, oceniając atrakcyjność danego rynku jako celu ekspansji. Model 5 sił Portera i analiza SWOT są używane do zbadania otoczenia rynkowego, identyfikacji szans i zagrożeń oraz określenia pozycji firmy na rynku. Dodatkowo analiza konkurencji, praktyk biznesowych i kanałów dystrybucji stanowi istotne uzupełnienie tego etapu.

Analiza konkurencji i praktyk biznesowych skupia się na identyfikacji konkurencji, jej celów, mocnych stron i oferty. Metody takie jak desk research i audyt SEO są wykorzystywane do pozyskania informacji. Analiza kanałów dystrybucji koncentruje się na wyborze właściwych kanałów, przy uwzględnieniu działań konkurencji. Metoda mystery shopping może być stosowana do monitorowania działań konkurencyjnych w punktach sprzedaży.

Ostatnim etapem jest analiza nabywców, która koncentruje się na określeniu preferencji potencjalnych klientów, ich przyzwyczajeń i trendów. W ramach tej analizy używane są badania jakościowe i ilościowe:

● CATI – wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny,
● CAWI – wywiad, w którym uzyskujemy odpowiedzi poprzez ankietę,
● IDI – pogłębiony wywiad,
● FGI – wywiad grupowy zogniskowany.

Badania marketingowe na rynkach zagranicznych – zaufaj specjalistom!

Przeprowadzenie kompleksowych badań marketingowych na rynkach zagranicznych jest zadaniem wymagającym, jednak efektywna realizacja owocuje ogromnymi korzyściami. Rzetelna analiza makroekonomiczna pozwala wybrać docelowy rynek niskim kosztem, a analiza rynku umożliwia wyróżnienie się, zdobycie nowych klientów i szybką reakcję na ruchy konkurencji. Znajomość metod badań oraz konsultacje ze specjalistami mogą dodatkowo zwiększyć skuteczność procesu – zapraszamy do kontaktu!